ΑΚΜΗ σημαίνει έμπνευση! Ένα πρωτότυπο συνέδριο από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ…

Έχετε σκεφτεί πόσο διαρκεί μία ιδέα; Πόσο εύκολα χάνεται μέσα στην καθημερινότητα; Πώς ξεχωρίζει; Υπάρχουν, άραγε, καλές και κακές ιδέες; Και η έμπνευση; Πώς έρχεται; Πότε (εξ)αντλείται; Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, πρωτοπο...