Θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης (FAE): Πώς επηρεάζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις;

Οι άνθρωποι έχουν μια φυσική τάση να αναζητούν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά των άλλων. ;Έτσι, συχνά βασιζόμαστε σε γνωστικές συντομεύσεις ή ευρετικές μεθόδους για να απλοποιήσουμε τις κρίσεις μας. Ένα κοινό ...