Σύμφωνα με νέο νόμο, πλέον, εάν ο σκύλος σας γαβγίζει τις ώρες κοινής ησυχίας και κάποιος γείτονας ενοχληθεί, μπορεί να καλέσει την αστυνομία και να σας επιβληθεί πρόστιμο που αγγίζει τα 500 ευρώ! 

Αυτό ορίζει ο ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32) και Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α 107) για την παράλειψη τήρησης των υγειονομικών και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα.

Καθώς το πόσο αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να εκπαιδεύσετε τον σκύλο σας, ή να συνεννοηθείτε με τους γείτονες σας σε περίπτωση που το κατοικίδιο σας όντως ενοχλεί, ώστε να μην καταφύγουν αμέσως στην καταγγελία. Τα σκυλιά σε περίπτωση που νιώσουν φόβο ή απειλή μπορούν να αρχίσουν να γαβγίζουν δυνατά και αρκετή ώρα. Έτσι, θα πρέπει να έχετε μεριμνήσει αντίστοιχα για τέτοιες περιπτώσεις.

Ο σχετικός νόμος προβλέπει λόγου χάριν, ότι το γάβγισμα σκύλου (βλαπτικές εκπομπές) κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, μεσημεριανές ή νυχτερινές, επιφέρει, σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ.1 και 2, διοικητική κύρωση. Δηλαδή, το πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά ζώο.

Ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης του ζώου μπορεί εντός προθεσμίας 30 ημερών να ασκήσει προσφυγή κατά του προστίμου στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.