• Νέα μελέτη διαπιστώνει ότι το παιχνίδι με τρενάκια μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, καθιστώντας το ωφέλιμο παιχνίδι για τα παιδιά όλων των ηλικιών
  • Ο Δρ Salim Hashmi ειδικός στο παιδικό παιχνίδι από το King’s College του Λονδίνου, πραγματοποίησε μια εκτενή ανασκόπηση διεθνών μελετών σχετικά με το παιχνίδι με τρενάκια για παιδιά
  • Τα ευρήματα της έρευνάς του συγκεντρώνονται σε λευκή βίβλο και ρίχνουν φως στα αναπτυξιακά οφέλη του παιχνιδιού με τρενάκια

Η Mattel, δημοσιεύει τα ευρήματα μιας ολοκληρωμένης μελέτης που διενεργήθηκε με τη συμβολή του Τόμας το Τρενάκι, υπογραμμίζοντας τα αναπτυξιακά οφέλη του παιχνιδιού με τρενάκια στα παιδιά. Η μελέτη ανατέθηκε από τη δημοφιλή μάρκα και πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή Δρ Salim Hashmi του King’s College του Λονδίνου. Τα ευρήματα της έρευνάς του συγκεντρώθηκαν σε ένα White Paper, το οποίο υπογραμμίζει τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει το παιχνίδι με τρενάκια στην ανάπτυξη του παιδιού.

Για να διερευνήσει τα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού με τρενάκια, ο Δρ Hashmi πραγματοποίησε μια εκτενή μελέτη όλων των σχετικών δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών, η οποία περιελάμβανε πάνω από 1.600 επιστημονικές ερευνητικές εργασίες σχετικά με το θέμα του παιχνιδιού με τρενάκια. Αυτή η διεξοδική έρευνα επικεντρώθηκε σε μελέτες που εξέτασαν διάφορες πτυχές του παιχνιδιού με τρενάκι και πλεονεκτήματα για τα παιδιά. Μετά από προσεκτική ανάλυση, εντόπισε πολλά βασικά οφέλη που μπορούν να αντλήσουν τα παιδιά από αυτό το είδος παιχνιδιού.

Ένα από τα κύρια οφέλη που εντόπισε ο Δρ Hashmi είναι ότι τα παιδιά που παίζουν με τρενάκια μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα τη λογική και την κοινωνικότητα. Αυτή η μορφή παιχνιδιού παρέχει πολύτιμες ευκαιρίες στα παιδιά να μάθουν τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την κοινωνική κατανόηση ενώ αλληλεπιδρούν με άλλους. Επιπλέον, το παιχνίδι με τρενάκια επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν και να βελτιώσουν βασικές δεξιότητες σκέψης και τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων.

Ο Δρ Hashmi, Λέκτορας στο King’s College, αναφέρει: «Τα ευρήματα της έρευνας τονίζουν ότι το παιχνίδι με τρενάκια προσφέρει στα παιδιά μια ευκαιρία για πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες. Η κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, η τακτοποίηση των βαγονιών ενός τρένου, η δημιουργία σεναρίων και η υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να τονώσει τη γνωστική ανάπτυξη και να ενισχύσει την κριτική σκέψη, τη χωρική ανάλυση και την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Το συνεργατικό παιχνίδι με τρενάκια μπορεί να βοηθήσει στην ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας, της διαπραγμάτευσης και της συνεργασίας, καθώς τα παιδιά μοιράζονται ιστορίες, ιδέες και παίζουν μαζί.»

Ο Δρ Hashmi εξηγεί επίσης, «Η συμμετοχή σε κοινές εμπειρίες παιχνιδιού, όπως τα παιδιά που παίζουν μαζί με τα τρενάκια, βοηθά στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της ικανότητας να εξετάζουν τις απόψεις και τις προτιμήσεις των άλλων. Επιπλέον, το παιχνίδι με τρενάκια παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν και να εξασκήσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Το παιχνίδι με τα τρενάκια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τα παιδιά να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες.»

Η Kelly Philp, Sr Director Marketing είπε «Ο Τόμας το Τρενάκι αναγνωρίζει τη δύναμη που έχει το παιχνίδι στα παιδιά μας. Καθώς τα παιδιά ξεκινούν τις περιπέτειες με τα παιχνίδια τους, όχι μόνο εξελίσσουν τη δημιουργικότητά τους αλλά αναπτύσσουν και βασικές δεξιότητες ζωής. Μέσα από αυτούς τους μικροσκοπικούς κόσμους, τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις προκλήσεις, να επινοούν λύσεις και να αγκαλιάζουν τις χαρές της ανακάλυψης, διασκεδάζοντας!»

Ακολουθεί μια πιο αναλυτική ματιά σε μερικά από τα πιθανά οφέλη του παιχνιδιού με τρενάκια στην ανάπτυξη των παιδιών που εντόπισε ο Δρ Hashmi στην έρευνά του με τη Mattel για τον Τόμας το Τρενάκι.

Κοινωνικές δεξιότητες

Ο Δρ Salim Hashmi λέει «Το παιχνίδι με τρενάκια παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία και η ομαδικότητα. Όταν τα παιδιά παίζουν με τρενάκια, μπορούν να μάθουν να μοιράζονται παιχνίδια και ιδέες και να συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο».

Συνεργασία και Ομαδικότητα

Ο Δρ Salim Hashmi λέει «Το παιχνίδι με τρενάκια καλλιεργεί δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας καθώς τα παιδιά συνεργάζονται μαζί για να χτίσουν και να οργανώσουν τα βαγόνια και να αποφασίσουν πώς θα παίξουν. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την αίσθηση της ομαδικής εργασίας, όπου μαθαίνουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να μοιράζονται ευθύνες και να διαπραγματεύονται ιδέες. Συμμετέχοντας σε κοινές εμπειρίες παιχνιδιού, τα παιδιά αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Μέσα από αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι, ξεκινούν ένα ταξίδι συνεργασίας και ομαδικότητας, που θα μπορούσε να βοηθήσει να δημιουργηθεί η βάση για αρμονικές σχέσεις αλληλεπίδρασης και για μια επιτυχημένη ομαδική εργασία στο μέλλον».

Επίλυση προβλήματος

Ο Δρ Salim Hashmi λέει «Το παιχνίδι με τρενάκια θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σκέψης καθώς τα παιδιά σχεδιάζουν το παιχνίδι τους και κατασκευάζουν, οργανώνουν τα βαγόνια και τις ράγες για τα τρένα. Τα παιδιά προσποιούνται επίσης ότι παίζουν με τρενάκια, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να ενθαρρύνουν την αντισυμβατική».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.