Το καλοκαίρι είναι πλέον εδώ και πολλοί σκυλογονείς ανησυχούν για το αν μπορούν να πάνε με τους μικρούς τους φίλους στις παραλίες και αν έχουν το δικαίωμα να τους επιτρέψουν να κολυμπήσουν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον νόμο 4830, που αφορά την ευζωία των ζώων συντροφιάς και το πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ», τα ζώα συντροφιάς επιτρέπονται στις παραλίες που δεν είναι οργανωμένες, καθώς και στη θάλασσα.

Εκτός από τη θάλασσα, πάντοτε υπάρχει υποχρέωση χρήσης λουριού.

Όσον αφορά τις οργανωμένες παραλίες, σύμφωνα με τον ορισμό του π.δ. 71/2020, η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις σκύλων βοήθειας ή όταν υπάρχει σαφής ένδειξη που έχει αναρτηθεί από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός από τη θάλασσα, η χρήση λουριού είναι υποχρεωτική πάντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παραμένει απαγορευμένη η πρόσβαση σκύλων σε παραλίες που έχουν λάβει πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας μπορούν να εισέρχονται σε αυτές τις παραλίες όπου επιτρέπεται η είσοδος των ατόμων που τα συνοδεύουν. Αυτή η εξαίρεση ισχύει για εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και εκκλησίες, αρκεί να επιτρέπεται η είσοδος ανθρώπων.

Το άτομο που εξαρτάται από τις υπηρεσίες του ζώου πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι είτε σκύλος βοήθειας είτε ζώο θεραπείας και να τα προβάλλει όταν του ζητηθεί από τους υπευθύνους των χώρων όπου κανονικά δεν επιτρέπεται η παρουσία ζώων συντροφιάς.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συνοδοί των ζώων θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο του σκύλου, το οποίο πιστοποιεί την εμβολιασμένη και αποπαρασιτωμένη κατάστασή του.