Στόχοι του ομίλου Natura & Co είναι οι μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 20 χρόνια πριν την ημερομηνία που ορίζει η Δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών, η προστασία του Αμαζονίου, η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ισότητας, αλλά και η στροφή των επιχειρήσεων προς την κυκλική οικονομία και αειφορία.

Η Natura & Co (Ο όμιλoς Natura αποτελείται από τις εταιρίες Avon, Natura, The Body Shop και Aesop) παρουσίασε το πρόγραμμα «Δέσμευση στη Ζωή», ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αειφορίας, που στοχεύει στην εντατικοποίηση των δράσεων της για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του Αμαζονίου, της υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της διασφάλισης της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε ολόκληρο το δίκτυό της, υιοθετώντας παράλληλα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στοχεύοντας στην αειφορία με ορίζοντα έως το 2030.

Μέσα από τρεις πυλώνες, το πρόγραμμα «Δέσμευση στη Ζωή» της Natura & Co στοχεύει:

Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του Αμαζονίου μέσω:

 • Της επίτευξης μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 για τις τέσσερις θυγατρικές της, 20 χρόνια πριν από την ημερομηνία που ορίζει η Δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών. Η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα θα επιτευχθεί βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών στόχων, μέσα από την παρακολούθηση των εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής της εταιρείας και σε αυτή των προμηθευτών της, από την εξαγωγή πρώτων υλών μέχρι τη διάθεση συσκευασιών.
 • Της δημιουργίας ενός προγράμματος που ακολουθεί πιστά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, επεκτείνοντας την πρακτική αυτή με την επιβολή του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και των συστημάτων ABS (πρόσβαση και κατανομή ωφελημάτων), για την πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο όμιλος θα συμμαχήσει με την πρωτοβουλία Science Based Alliance για να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της φύσης.
 • Της ενίσχυσης των δράσεων της για την προστασία του Αμαζονίου, με βάση την εικοσαετή εμπειρία της Natura στην περιοχή. Επί του παρόντος, η Natura διαφυλάσσει 1,8 εκατομμύρια εκτάρια γης, που ισοδυναμούν με το ½ της έκτασης των Κάτω Χωρών. Ο Όμιλος θα επιδιώξει να συμβάλει στη διαφύλαξη 3 εκατομμυρίων εκταρίων έως το 2030. Η Natura & Co θα ενθαρρύνει συλλογικές προσπάθειες για τη διασφάλιση μηδενικής αποψίλωσης του Αμαζονίου έως το 2025.

Στην υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υιοθέτηση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα:

 • Δημιουργώντας καλύτερες και ευγενείς συνθήκες, χωρίς διακρίσεις, σε όλα τα δίκτυά της, για να ευδοκιμήσουν. Αυτό περιλαμβάνει αύξηση της πολυμορφικότητας κατά 30%, λαμβάνοντας υπόψη τη φυλετική ή εθνική ποικιλομορφία, τη σεξουαλική διαφορετικότητα και την ταυτότητα φύλου, τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, και τις φυσικές και διανοητικές αναπηρίες.
 • Ξεπερνώντας το Στόχο του 30% των γυναικών να κατέχουν ηγετικές θέσεις που έχει τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, η Natura & Co αυξάνει τον στόχο αυτό στο 50% έως το 2023 και υπόσχεται φυλετική ισότητα και ίσες αμοιβές, ανεξαρτήτως φύλου, σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό της.
 • Διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοί της θα λαμβάνουν ή θα ξεπερνούν έναν ικανοποιητικό μισθό διαβίωσης έως το 2023. Επίσης, δεσμεύεται να εκτιμήσει και να αυξήσει το επίπεδο κέρδους, υγείας και εκπαίδευσης για περισσότερα από έξι εκατομμύρια συνεργάτες και μέλη της αυτή την περίοδο, προωθώντας ένα αξιόπιστο επιχειρησιακό μοντέλο, αλλά και για πάνω από 35.000 μέλη οικογενειών από τις οποίες προέρχονται απευθείας πρώτες ύλες και υλικά.
 • Ενισχύοντας τη δέσμευσή της για την αύξηση των επενδύσεών της που αφορούν στη στήριξη κοινωνικών σκοπών (όπως η ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και η προώθηση της εκπαίδευσης) και στις τέσσερις θυγατρικές της κατά 20%, που αντιστοιχεί σε 600 εκατομμύρια δολάρια.
 • Καταδικάζοντας την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ έως το 2023, σε ολόκληρο το δίκτυό της, ιδίως για την αλυσίδα εφοδιασμού της. Επίσης, όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού, η Natura & Co θα επιβάλει πλήρη ιχνηλάτηση ή/και πιστοποίηση έως το 2025. Τέλος, θα προωθήσει προγράμματα για κρίσιμα συστατικά μέσα στα επόμενα χρόνια, ειδικά για το φοινικέλαιο, τη μίκα, το αλκοόλ, το βαμβάκι, το χαρτί και τη σόγια.

Στην υιοθέτηση μιας κυκλικής οικονομίας και την αειφορία:

 • Προχωρώντας πέρα από ένα απλό κυκλικό οικονομικό μοντέλο, διασφαλίζοντας την κυκλική προσέγγιση των συσκευασιών έως το 2030 και
  διασφαλίζοντας ότι το 100% των υλικών συσκευασίας θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα ή συνθετικά.
 • Αυξάνοντας τη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού στο 50% και αντισταθμίζοντας την αντίστοιχη ποσότητα συσκευασίας, όπου δεν υπάρχει
  υποδομή ανακύκλωσης, για την επίτευξη 100% υπεύθυνης απόρριψης πλαστικών. Ο όμιλος επίσης θα στηρίξει έμπρακτα την κυκλική οικονομία με τη χρήση 95% ανανεώσιμων συστατικών και 95% βιοδιασπώμενων έως το 2030 και στις τέσσερις θυγατρικές.
 • Τέλος, μέσω ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος για την περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων αειφορίας που περιλαμβάνουν κοινότητες δίκαιου εμπορίου, συστήματα εξόρυξης και λύσεις ανακύκλωσης των πλαστικών αποβλήτων έως το 2030.