Μία διαφήμιση θέλει να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να προλάβει! 

12

“Certain things shouldn’t be seen before the time. Cancer should.
Breast cancer. You have a bigger chance of cure if you find it sooner”.

15

Κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα βλέπεις πριν έρθει η ώρα τους. Τον καρκίνο πρέπει! Καρκίνος του μαστού. Έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να τον νικήσεις αν τον ανακαλύψεις νωρίς!