Άννα Σικελιανού: Ο Έρωτας και το Όνειρο

Χρησιμοποιώντας "στοιχεία βιογραφίας, ιστορίας, ιατρικής, ποίησης και μαρτυρίας, όχι μόνο γεγονότων, αλλά και παθών και συναισθημάτων", οι Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης και Νίκος Κ. Κυριαζής έγραψαν ένα μυθιστό...