Τι είναι η λαπαροσκόπηση και πώς χρησιμοποιείται στη γυναικολογία;

Τι είναι: Ενδοσκοπική και χειρουργική μέθοδος που με την βοήθεια της τεχνολογίας πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο ώστε η ασθενής να επ...