Η εταιρεία TAF F δημιουργεί ρούχα βασισμένη στην πραγματικότητα του σήμερα, συνδυάζοντας πάντα την εμπειρία του παρελθόντος & την ματιά προς το μέλλον.

1

Έτσι δημιουργούμε συλλογές από υφάσματα 100% βαμβακερά τα οποία κατασκευάζουμε & αγοράζουμε στην εγχώρια αγορά. Η σχέση ποιότητας – τιμής διαμορφώνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες & το ύψος της παραγγελίας ανάλογα με την επεξεργασία του προϊόντος.

3
TAFF Company creates the clothes based actually of today, always combining the experience of the past and the glance to the future. Thus, we create collections from 100% cotton fabrics, which we manufacture and buy in the domestic market. The relation of quality price is shaped according to the running economic conditions and the amount of the order, depending on the treatment of product.