Αντλώντας έμπνευση από τη Minnie Mouse μαθαίνουμε να δημιουργούμε γράμματα που θα μπορούμε να τα κολλήσουμε στον τοίχο, διαμορφώνοντας τη λέξη που θέλουμε: