Κάθε παιδί αξίζει να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Σε αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η φροντίδα για την ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με μια δωρεά ύψους $15 εκατομμυρίων, ξεκινά μια νέα συνεργασία με το Child Mind Institute των H.Π.Α.

Πρόκειται για ένα πενταετές έργο, που μεταφέρει την κορυφαία διεθνή τεκμηρίωση σε θέματα παιδικής ψυχικής υγείας από το Child Mind Institute των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εξιδεικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και ενός σύγχρονου μοντέλου φροντίδας. Αναβαθμίζει πρακτικά την πρόσβαση των παιδιών στην προστασία και την ενδυνάμωση που χρειάζονται. Η νέα δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ. Στόχο έχει να συμβάλλει στην ενίσχυση και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει:

-παροχές και υποδομές για την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη

-αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι

νέες ευκαιρίες για την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση επαγγελματιών παιδικής ψυχικής υγείας, καθώς και επαγγελματιών του ευρύτερου τομέα παιδικής υγείας. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προβλέπεται η παροχή κλινικής εποπτείας από ειδικούς, καθώς και η δημιουργία συμβουλευτικής γραμμής για επαγγελματίες υγείας στα τρία νέα νοσοκομεία που σχεδιάζονται μέσω της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ στην Κομοτηνή, τη Σπάρτη και τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος αναπτύσσεται ένα νέο Κέντρο Αναφοράς για τη συνολική ενίσχυση του συστήματος παιδικής ψυχικής υγείας. Σκοπός του είναι η κλινική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με αυξημένες και σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση και υποστήριξη περίπλοκων περιστατικών καθώς και η ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με νοσοκομεία και φορείς ψυχικής υγείας ανά ολόκληρη τη χώρα. Τέλος, το πρόγραμμα θα εστιάσει στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εργαλείων και ψηφιακών μέσων τήλε-ψυχιατρικής, για κλινικούς και ερευνητικούς σκοπούς του τομέα.

Διαβάστε επίσης: Κάνεις υγιεινή ζωή αλλά αγνοείς την ψυχική υγεία;