10 χρόνια k[email protected] από τη WIND – Μία δεκαετία υπεύθυνης πληροφόρησης για την ορθή χρήση του διαδικτύου!

Τα 10 χρόνια της «κλείνει» φέτος η ενημερωτική εκστρατεία [email protected] της WIND Ελλάς, που από το 2010 αποτελεί μέρος της πολύπλευρης στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας, γύρω από τον άξονα «Κοινων...