Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» καλύπτει τις διαπιστωμένες ανάγκες οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας μέσα από την αξιοποίηση πλεονάσματος σε προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες και ιδιώτες. Βασική αποστολή του Δεσμού είναι κάθε προσφορά να «πιάνει τόπο» γιατί πηγαίνει εκεί ακριβώς που χρειάζεται!

Για την ενίσχυση της δράσης του, ο Δεσμός διοργανώνει την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013, στις 18:30, στην Αθηναΐδα, τη Σιωπηρή Δημοπρασία Έργων Τέχνης “Art of Giving”. 

89 Έλληνες καλλιτέχνες έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς 110 έργα για να συμμετάσχουν στην σιωπηρή δημοπρασία του Δεσμού, “Art of Giving”. Για τον πλήρη κατάλογο των καλλιτεχνών και έργων, τις τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας και τη διαδικασία συμμετοχής, επισκεφθείτε το www.desmos.org/art-of-giving

Όλα τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δεσμού.

Aπό τον Ιανουάριο του 2012, o Δεσμός έχει προσφέρει υπηρεσίες και είδη πρώτης ανάγκης σε πάνω από 150 κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, αγγίζοντας συνολικά περίπου 50.000 άτομα.

Ο Δεσμός αξιοποιεί πλεόνασμα από ιδιώτες σε είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. συσκευασμένα τρόφιμα, είδη καθαριότητας, ρουχισμό), πλεόνασμα προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών από εταιρείες,  (π.χ. τη διανομή 4.6 τόνων ζυμαρικών σε συσσίτια και οργανισμούς στην Αττική), καθώς, χάρη στην συστηματική και υπεύθυνη καταγραφή των αναγκών οργανισμών και φορέων, λειτουργεί  ως αξιόπιστος συμβουλευτικός παράγοντας για προγράμματα χορηγιών και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δεσμού βρίσκεται αναλυτικά στο www.desmos.org και στη σελίδα του Δεσμού στο facebook www.facebook.com/desmos.org.