Μέσω του προγράμματος L’Oréal for the future, ο ηγέτης στη βιομηχανία της ομορφιάς υποστηρίζει τις ευάλωτες γυναίκες. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Όμιλος L’Oréal πραγματοποίησε ψηφιακή συνέντευξη τύπου κατά την οποία ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα βιωσιμότητας L’Oréal for the future.

Το πρόγραμμα αυτό στην ουσία αποτελεί το καμάρι της πολυεθνικής εταιρείας και μοιράζει τη δράση του σε δύο κατηγορίες:

1. Θέτει νέους και φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας για το 2030, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου σε όλη την αλυσίδα αξίας του και

2. Επιστρέφει αξία στην κοινωνία μέσω της έμπρακτης υποστήριξης ευάλωτων γυναικών αλλά και δράσεων για ενίσχυση των περιβαλλοντικών επενδύσεων αντικτύπου/

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός φιλανθρωπικού ταμείου 50 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη ευάλωτων γυναικών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, πολλές υπάρχουσες ανισότητες αμβλυνθήκαν περαιτέρω, με πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο να βρίσκονται είτε σε ευάλωτη οικονομική θέση είτε να πέφτουν θύματα κακοποίησης.

Για τον λόγο αυτό και στο πλαίσιο την γυναικείας ενδυνάμωσης και στήριξης, η L’Oréal, η οποία έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών, δημιούργησε ένα φιλανθρωπικό ταμείο, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει επί τόπου οργανισμούς και τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις προσπάθειές τους να βοηθήσουν όσο το δυνατό περισσότερες γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτικές θέσεις και βιώνουν καθημερινές δυσκολίες.

Το φιλανθρωπικό αυτό ταμείο αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Ομίλου που στοχεύει να παρέχει όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια σε γυναίκες να ξεπεράσουν τη φτώχεια και να επιτύχουν κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

L'Oréal γυναίκες

Επίσης μέσω του ταμείου θα παρασχεθεί επείγουσα βοήθεια σε γυναίκες πρόσφυγες και σε γυναίκες με αναπηρία. Επιπλέον, θα γίνουν ενέργειες για να αποτραπεί η ενδοοικογενειακή / σεξουαλική βία κατά των γυναικών και θα υποστηριχθούν οι επιζώσες γυναίκες από ανάλογες περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, η L’Oréal συνεχίζει να επιστρέφει αξία στην κοινωνία, επιδιώκοντας κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Jean-Paul Agon, Chairman and Chief Executive Officer της L’Oréal, ο οποίος ανέφερε σχετικά:

«Θέλουμε να επαναεπιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης για τις γυναίκες. Αυτές οι δύο αιτίες αντικατοπτρίζουν τις αξίες και την ιστορική δέσμευση της L’Oréal».